מוצרים, מנות וקינוחים נטולי גלוטן.
יצויין, שמוצר הוא נטול גלוטן כאשר מופיע בפינה הימינית העליונה של תמונת המוצר (בתוך הקטגוריה) המלל "נטול גלוטן".