גאודה מעושנת

פג תוקף לפחות חודש מעת הקנייה. אין כשרות.